Tepelné čerpadlá Loria sú vďaka svojim kompaktným rozměrům a elegantnému designu vhodná pre umiestnenie v interiéri

Tepelné čerpadlá využívajú teplo z okolitého prostredia. Ako vyplýva z výpočtu

COP, z 1 kWh dodanej elektrickej energie vyrobí Loria 3 až 5 kWh tepla.

Tým výrazne šetrí náklady na vykurovanie objektu a ohrev teplej vody.

 

K dosiahnutiu maximálnych úspor je nutné použiť nízkoteplotný vykurovací systém

a zásobník TV s veľkou teplovýmennou plochou. V opačnom prípade hrozí riziko,

že sa deklarovaných úspor nedosiahne!

Konštrukcia tepelných čerpadiel Loria ponúka súbor technológií

prinášajúcich nízke prevádzkové náklady:

 

 • inverterová technológia – široká modulácia výkonu zdroja
 • široký pracovný rozsah pri vonkajších teplotách -20 °C až +35 °C
 • ekvitermická regulácia

Vnútorny hydraulický modul

 • výkonové varianty 4 – 10 kW
 • obehové čerpadlo s premennými otáčkami energetickej triedy A
 • závesné prevedenie - minimálne priestorové požiadavky

Vonkajšia invertorová jednotka

 • vyššia energetická účinnosť vyjadrená vysokým COP
 • väčší rozsah prevádzkových vonkajších teplôt
 • nižšia prevádzková hlučnosť
 • výrazne nižšia tvorba námrazy

výkonové parametre

Loria DUO - vnútorný modul s integrovaným nepriamovýhrevným zásobníkom s objemom 190 litrov

Komfortná príprava teplej vody je zaistená integrovaným nepriamo ohrevným zásobníkom o objemu 190 litrov. Tento oceľový zásobník je chránený silnou vrstvou smaltu a naviac aktívnou protikoróznou ochranou - patentovaný ACI systém (Anti - Corrosion Integrale) vybavený horčíkovou anódou.

 

Pre dosiahnutie maximálneho komfortu prípravy teplej vody je zásobník vybavený elektrickým vykurovacím telesom s výkonom 1,6 kW.

 

Kompaktná typová rada Loria DUO v prevedení „split“ je v ponuke vo výkonových variantách 4, 6, 8 a 10 kW.

Loria DUO je určená pre pasívne alebo nízkoenergetické stavby s nízkoteplotným systémom vykurovania. Pre bivalentnú prevádzku je vnútorná jednotka doplnená

integrovaným elektrokotlom 3 kW. Výraznou výhodou je možná inštalácia voliteľného príslušenstva priamo do kompaktného bloku tepelného čerpadla. Najčastejšou variantou integrovanej sady je rozšírenie o druhý zmiešavaný vykurovací okruh.

Ďalšou možnosťou je vybaviť tepelné čerpadlo sadou pre chladenie.

V dnešnej dobe je kladený dôraz na maximálnu úsporu elektrickej energie, preto sú tepelné čerpadlá Loria vybavené úsporným obehovým čerpadlom s premennými otáčkami typu Wilo YONOS PARA RS15/7.0 triedy A.

 

Úsporným prvkom je nie len vlastná konštrukcia čerpadla, ale tiež modulácia otáčok pri rozdielných hydraulických podmienkách vo vykurovacej sústave.

Vnútorny hydraulický modul

 • nepriamovýhrevný zásobník 190 l s antikoróznou ochranou ACI
 • elektrický doohrev patrónou 1,6 kW
 • výkonové varianty 4 – 10 kW
 • obehové čerpadlo s premennými otáčkami energetickej triedy A

Vonkajšia invertorová jednotka

 • vyššia energetická účinnosť vyjadrená vysokým COP
 • väčší rozsah prevádzkových vonkajších teplôt
 • nižšia prevádzková hlučnosť
 • výrazne nižšia tvorba námrazy

 

výkonové parametre

TEPELNÉ ČERPADLO LORIA

X

X

Loria

označenie hydraulického modulu

6004

6006

6008

6010

označenie vonkajšej jednotky

WOYA060LFCA

WOYA060LFCA

WOYA080LFCA

WOYA100LFTA

A7/W35

vykurovací príkon

príkon

COP

kW

kW

4,00

0,83

4,80

6,00

1,35

4,45

7,50

1,81

4,15

10,42

2,37

4,40

A2/W35

vykurovací príkon

príkon

COP

kW

kW

4,74

1,35

3,51

5,07

1,50

3,37

5,32

1,72

3,10

3,56

1,13

3,15

A-7/W45

vykurovací príkon

príkon

COP

kW

kW

4,10

1,78

2,48

4,50

1,99

2,38

5,15

2,45

2,21

7,38

3,51

2,11

A-7/W55

vykurovací príkon

príkon

COP

kW

kW

3,72

1,96

1,90

3,88

2,02

1,92

5,03

2,96

1,70

6,47

3,64

1,78

Loria DUO

označenie hydraulického modulu

DUO 6004

DUO 6006

DUO 6008

DUO 6010

označenie vonkajšej jednotky

WOYA060LFCA

WOYA060LFCA

WOYA080LFCA

WOYA100LFTA

A7/W35

vykurovací príkon

príkon

COP

kW

kW

4,00

0,83

4,80

6,00

1,35

4,45

7,50

1,81

4,15

10,42

2,37

4,40

A2/W35

vykurovací príkon

príkon

COP

kW

kW

4,74

1,35

3,51

5,07

1,50

3,37

5,32

1,72

3,10

3,56

1,13

3,15

A-7/W45

vykurovací príkon

príkon

COP

kW

kW

4,10

1,78

2,48

4,50

1,99

2,38

5,15

2,45

2,21

7,38

3,51

2,11

A-7/W55

vykurovací príkon

príkon

COP

kW

kW

3,72

1,96

1,90

3,88

2,02

1,92

5,03

2,96

1,70

6,47

3,64

1,78

Špičková tepelná technika    © 2019 Brilon a.s., www.brilon.sk