TEPELNÉ ČERPADLO LORIA

Invertorová technológia

Invertorové jednotky využívajú frekvenčné riadenie výkonu kompresora na základe aktuálnych požiadaviek tepla pre vykurovanie domu.

 

Nízky počet štartov a plynulá regulácia výkonu výrazne predlžuje životnosť zariadenia.

  1. DC invertor pre plynulú reguláciu výkonu
  2. dvojitý rotačný kompresor
  3. výparník

Výhody invertorovej technológie

  • vyššia energetická účinnosť vyjadrená vysokým COP
  • väčší rozsah prevádzkových vonkajších teplôt umožňujúci zníženie teploty bivalancie, prípadne (pri vhodnom dimenzovaní jednotky) monovalentná prevádzka
  • nižšia prevádzková hlučnosť
  • nižšia hmotnosť a rozmery
  • výrazne nižšia tvorba námrazy na vonkajšom výmenníku a tým aj nižšie energetické a časové nároky na odmrazovanie
  • veľmi nízky rozbehový prúd kompresoru s plynulým nábehom znižuje nároky na predraženie ističov (nižší stály poplatok za el. energiu)
  • udržovanie prevádzkového napájacieho prúdu na minimálnu hodnotu vzhľadom k aktuálnej spotrebe tepla
  • nižšie nároky na objem akumulačného zásobníku
  • široká modulácia výkonu, ktorá zamedzuje vysokému počtu štartov a tým vyššej spotrebe aj opotrebovaniu materiálu

Ročné náklady na prevádzku vykurovacieho systému

Vedľa priamych úspor použitia tepelného čerpadla Loria je možné dodatočne znížiť náklady na prevádzku celej domácnosti formou výhodnej sadzby elektrickej energie.

 

Zdroj: Internetový portál TZB-info - porovnanie nákladov na vvkurovanie podľa druhu paliva

Špičková tepelná technika    © 2019 Brilon a.s., www.brilon.sk